Montagevoorwaarden veranda's

Montagevoorwaarden houten veranda

Mocht u er voor kiezen om uw veranda door Tuindomein te laten monteren, dan bent u verzekerd van vakkennis, ervaring, en specialisme. Tuindomein werkt met een montageteam, die zich dagelijks bezig houden met de plaatsing en montage van tuinhuizen, blokhutten, veranda's en overkappingen. Vóór de montage dient u echter wel aan enkele voorwaarden te voldoen.

 • De veranda wordt bij u afgeleverd door een transportbedrijf en de levering zal plaatsvinden volgens ons bezorgschema. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat het zo kort mogelijk voor montage wordt afgeleverd. De aflevering gebeurt met een mobiele heftruck, deze kan uitsluitend over een verharde ondergrond rijden.
 • U draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bouwen.
 • De afstand tot de plaats van bouwen bedraagt niet meer dan 20 meter, en heeft een vrije doorloop met lange delen. Materialen zullen door ons nooit door een woonhuis worden verplaatst.
  Is de afstand langer dan 20 meter en u wilt de materialen zelf niet verplaatsen, dan kunnen wij dit doen en zullen u hiervoor kosten in rekening brengen (45,- per uur).
 • De werkvloer waarop gebouwd gaat worden is van voldoende afmeting en is vlak. Op de plaats waar de staanders van de veranda komen te staan is de grond vrij van obstakels. Houd u rekening met eventuele wortels in de grond als u de veranda op poeren of ankers geplaats wil hebben.
 • Rondom de plaats van bouwen is voldoende werkruimte, bij plaatsing tegen een schutting of een muur dient er voldoende ruimte te zijn voor de montage. Wij houden hiervoor minimaal 60cm aan. Verder dient er aan de andere zijden voldoende ruimte te zijn om te kunnen manoeuvreren met trappen, zaagtafel en gereedschappen.
 • U dient er zorg voor te dragen dat er 220V stroom aanwezig is, zodat wij onze elektrische gereedschappen kunnen gebruiken. Een verlengkabel nemen we zelf mee.
  Is dit niet mogelijk, dan zal er een aggregaat gehuurd moeten worden en zullen de kosten hiervan worden doorberekend. Om dit te regelen dient u dit vooraf aan ons door te geven.
 • U heeft reeds rekening gehouden met buren, en geldende erfafscheidingen of andere mogelijke vergunningen. Tuindomein kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor problemen voortvloeiend uit dergelijke situaties.
  U draagt zorg voor de benodigde parkeerruimte voor een bus met aanhanger (twee parkeerplaatsen). Indien er sprake is van betaald parkeren, worden deze kosten op u verhaald aan het einde van de montage.
 • Een gemaakte montageafspraak kan 10 werkdagen voor de geplande datum niet meer gewijzigd worden.
 • Montagekosten dienen vooraf te zijn betaald aan Tuindomein en kunt u gelijktijdig doen met de betaling van uw bestelling, of op de dag van montage voor aanvang van de werkzaamheden. Betalen kan contact met gepast contant geld (geen wisselgeld aanwezig). U kunt er ook voor kiezen om dit vooraf per bank aan ons over te maken.
 • Emballage, resthout, verpakkingsmateriaal en PVC wordt door onze monteurs niet mee terug genomen. U dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van deze restmaterialen.

Indien situaties zich voordoen die afwijken van het bovenstaande is Tuindomein genoodzaakt het meerwerk en/of oponthoud aan u door te berekenen. U ontvangt hiervan een afrekening na het voltooien van de montage. Deze prijs wordt berekend op basis van een uurtarief van €45,00 per uur inclusief BTW.

Kunnen wij de werkzaamheden niet uitvoeren omdat net aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, worden de volledige montagekosten toch in rekening gebracht. U betaald dan opnieuw als we weer moeten komen. Dit omdat wij alle uren al hebben ingepland en alle kosten al hebben gemaakt. (voorbeeld: de ondergrond is niet vlak en waterpas, waardoor montage niet mogelijk is)

Hou er rekening mee dat de veranda “koud” tegen de muur wordt gemonteerd. Wilt u een waterdichte afsluiting, dan dient u deze zelf met siliconenkit af te sluiten.

De veranda zal door middel van slagpluggen of houtdraadbouten worden bevestigd aan de muur. Schade aan stenen en voegen vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Het is mogelijk dat er krimpscheuren ontstaan door het drogen van het hout. Dit is een natuurlijk verschijnsel van tuinhout en kan als normaal worden aangemerkt en derhalve geen reden voor een klacht. De krimpscheuren treden het meest op in de droge periodes en zullen deels weer verdwijnen in meer vochtige periodes.

 

Tel. 0541-222580

Email: [email protected]