Montagevoorwaarden blokhutten en tuinhuizen

Montagevoorwaarden blokhut, tuinhuis, houten garage

Mocht u er voor kiezen om uw blokhut, tuinhuis, garage of prieel door Tuindomein te laten monteren, dan bent u verzekerd van vakkennis, ervaring, en specialisme. Tuindomein werkt met een montageteam, die zich dagelijks bezig houden met de plaatsing en montage van tuinhuizen, blokhutten, veranda's en overkappingen. Vóór de montage dient u echter wel aan enkele voorwaarden te voldoen.

 • De blokhut, tuinhuis of prieel wordt bij u afgeleverd door een transportbedrijf en de levering zal plaatsvinden volgens ons bezorgschema. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat het zo kort mogelijk voor montage wordt afgeleverd. De aflevering gebeurt met een mobiele heftruck, deze kan uitsluitend over een verharde ondergrond rijden.
 • U draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bouwen.
 • De afstand tot de plaats van bouwen bedraagt niet meer dan 20 meter, en heeft een vrije doorloop met lange delen. Materialen zullen door ons nooit door een woonhuis worden verplaatst.
  Is de afstand langer dan 20 meter en u wilt de materialen zelf niet verplaatsen, dan kunnen wij dit doen en zullen u hiervoor kosten in rekening brengen (45,- per uur).
 • De werkvloer waarop gebouwd gaat worden is van voldoende afmeting, ligt vlak, en waterpas. Op de plaats waar de blokhut of het tuinhuis moet komen te staan, mag dus geen afschot worden toegepast bij het leggen van de bestrating. Wij plaatsen uitsluitend op een verharde ondergrond, dus niet op zand of grind.
  Indien u ervoor kiest om het toch te laten plaatsen op een ondergrond die niet vlak is, zal de verantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan voor uw rekening komen.
 • Rondom de plaats van bouwen is voldoende werkruimte, bij plaatsing tegen een schutting of een muur dient er voldoende ruimte te zijn voor de montage. Wij houden hiervoor minimaal 60cm aan. Verder dient er aan de andere zijden voldoende ruimte te zijn om te kunnen manoeuvreren met trappen, zaagtafel en gereedschappen.
 • U dient er zorg voor te dragen dat er 220V stroom aanwezig is, zodat wij onze elektrische gereedschappen kunnen gebruiken. Een verlengkabel nemen we zelf mee.
  Is dit niet mogelijk, dan zal er een aggregaat gehuurd moeten worden en zullen de kosten hiervan worden doorberekend. Om dit te regelen dient u dit vooraf aan ons door te geven.
 • U heeft reeds rekening gehouden met buren, en geldende erfafscheidingen of andere mogelijke vergunningen. Tuindomein kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor problemen voortvloeiend uit dergelijke situaties.
  U draagt zorg voor de benodigde parkeerruimte voor een bus met aanhanger (twee parkeerplaatsen). Indien er sprake is van betaald parkeren, worden deze kosten op u verhaald aan het einde van de montage.
 • Een gemaakte montageafspraak kan 10 werkdagen voor de geplande datum niet meer gewijzigd worden.
 • Montagekosten dienen vooraf te zijn betaald aan Tuindomein en kunt u gelijktijdig doen met de betaling van uw bestelling, of op de dag van montage voor aanvang van de werkzaamheden. Betalen kan contact met gepast contant geld (geen wisselgeld aanwezig). U kunt er ook voor kiezen om dit vooraf per bank aan ons over te maken.
 • Emballage, resthout, verpakkingsmaterialen en PVC wordt door onze monteurs niet mee terug genomen. U dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van deze restmaterialen.

Indien situaties zich voordoen die afwijken van het bovenstaande is Tuindomein genoodzaakt het meerwerk en/of oponthoud aan u door te berekenen. U ontvangt hiervan een afrekening na het voltooien van de montage en dient direct betaald te worden. Deze prijs wordt berekend op basis van een uurtarief van €45,00 per uur inclusief BTW.

Kunnen wij de werkzaamheden niet uitvoeren omdat net aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, worden de volledige montagekosten toch in rekening gebracht. U betaald dan opnieuw als we weer moeten komen. Dit omdat wij alle uren al hebben ingepland en alle kosten al hebben gemaakt. (voorbeeld: de ondergrond is niet vlak en waterpas, waardoor montage niet mogelijk is)

Door de natuurlijke van het hout is het altijd mogelijk dat een deur wat gaat klemmen en niet helemaal goed meer sluit. Helaas is dit niet altijd te voorkomen en valt niet onder garantie. Dit is redelijk eenvoudig op te lossen door het raam of de deur wat bij te stellen, of soms iets bij te schaven.

Ook is het mogelijk dat er krimpscheuren kunnen ontstaan door het drogen van het hout. Niet helemaal te voorkomen, maar het is aan te bevelen om de blokhut altijd te behandelen met een goede kwaliteit beits aan de binnen en buitenzijde.

 

Tel. 0541-222580

Email: [email protected]