Disclaimer

Tuindomein accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tuindomein vof. Tuindomein vof is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tuindomein vof dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Uitgebrachte offertes zijn altijd voor beide partijen vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door Tuindomein.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail, info@tuindomein.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuindomein is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze website worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Tuindomein of diens leveranciers. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

WhatsApp Chat WhatsApp Chat
Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.